Lijfsbehoud of degradatie

geplaatst: donderdag 8 mei 2014

In de strijd om degradatie (rechtstreeks) te ontlopen, is het ongemeen spannend in 3A. Hoe zit het nu precies met de bepaling wie er rechtstreeks degradeert, wie er na-competitie mag spelen en wie 'gewoon' in de derde klasse blijft?

Qua positie op de ranglijst is het zo dat de onderste twee ploegen rechtstreeks degraderen en de ploeg daarboven in de na-competitie terecht komt. Om deze posities te bepalen wordt er in eerste instantie gekeken naar het aantal behaalde punten in de competitie. Indien dat gelijk is wordt er of naar het doelsaldo gekeken of er moeten extra wedstrijden worden gespeeld.

Bij het bepalen van de rechtstreekse degradatie plekken, wordt er niet gekeken naar het doelsaldo. Er zal een beslissingswedstrijd gespeeld moeten worden. Eventueel meerdere wedstrijden indien er 3 of meer ploegen met gelijke punten eindigen.

Om te bepalen wie er 12e wordt - de nacompetitie plek - wordt er gekeken naar het doelsaldo (het aantal doelpunten vóór verminderd met het aantal doelpunten tegen). Mocht ook het doelsaldo gelijk zijn, dan wordt er een beslissingswedstrijd gespeeld.

De huidige stand in 3A is als volgt;

11 Bolsward 25 27   -16
12 QVC 25 24   -27
13 TOP'63 25 24   -27
14 Oudehaske 25 23   -19

Gezien de huidige stand, zou Oudehaske rechtstreeks degraderen, zou Bolsward komend seizoen weer in de 3e klasse uitkomen en zouden QVC en TOP een beslissingswedstrijd moeten spelen. Mochten QVC en TOP a.s. zaterdag winnen en Bolsward speelt gelijk, dan zal er zelfs een beslissingsreeks (een halve competitie) nodig zijn om de eindrangschikking te bepalen. Ook als Oudehaske gelijk speelt en QVC en TOP verliezen zal een reeks extra wedstrijden uitkomst moeten brengen. Als TOP zaterdag wint en Bolsward en QVC verliezen, dan zal het doelsaldo van TOP waarschijnlijk minder zijn als dat van Bolsward, dus zal TOP in de na-competitie terecht komen. Het lijkt voor QVC en TOP geen haalbare zaak om direct klassebehoud af te dwingen, de na-competitie zal uitkomst moeten brengen.


Bepalen herkanser
a. Herkansing of direct klassebehoud
Indien twee of meer teams op grond van een gelijk aantal behaalde punten in aanmerking komen voor
de herkansingsplaats en geen van deze teams - gezien de eindrangschikking - nog rechtstreeks kan degraderen, dan is het doelsaldo van de competitie beslissend voor het bepalen van de herkanser. Is ook het doelsaldo gelijk, dan wordt een beslissingswedstrijd of een beslissingsreeks gespeeld volgens de hierna onder d opgenomen regeling.
b. Herkansing of rechtstreekse degradatie
Indien twee of meer teams op grond van een gelijk aantal behaalde punten in aanmerking komen voor de herkansingsplaats en deze elftallen - gezien de eindrangschikking - ook nog rechtstreeks kunnen degraderen, dan wordt er een beslissingswedstrijd of beslissingsreeks gespeeld volgens de hierna onder d opgenomen regeling.
c. Herkansing, direct klassebehoud of rechtstreekse degradatie
Indien drie of meer teams op grond van een gelijk aantal behaalde punten in de eindrangschikking alle in aanmerking komen voor ofwel de herkansingsplaats, of direct klassebehoud of rechtstreekse degradatie, wordt eerst een beslissingswedstrijd of beslissingsreeks gespeeld om te bepalen welk(e) team(s) rechtstreeks degradeert /degraderen. Vervolgens is het doelsaldo van de oorspronkelijke competitie beslissend voor het bepalen van de herkanser. De beslissingswedstrijd of beslissingsreeks wordt gespeeld volgens de hierna onder d opgenomen regeling.
d. Beslissingswedstrijd of -reeks
Indien in een op grond van het onder a, b of c bepaalde vastgestelde beslissingswedstrijd na de reguliere speeltijd de stand gelijk is, dan wordt de wedstrijd onmiddellijk met twee keer 15 minuten verlengd. Is na verlenging nog geen beslissing verkregen, dan is het doelsaldo van de oorspronkelijke competitie beslissend. Is dit ook gelijk, dan dienen onmiddellijk na de verlenging strafschoppen te worden genomen op de wijze zoals is bepaald in de "Spelregels veldvoetbal".
Indien op grond van het onder a, b of c bepaalde een beslissingsreeks wordt vastgesteld, wordt deze gespeeld in de vorm van een halve competitie. Eindigen in deze halve competitie twee of meer teams met een gelijk aantal punten, dan is het doelsaldo van de oorspronkelijke competitie beslissend. Is ook dat doelsaldo gelijk, dan valt de beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals is bepaald in de "Spelregels veldvoetbal". Uit voorzorg dienen er direct na afloop van iedere wedstrijd van deze halve competitie, ongeacht de uitslag van de wedstrijd, strafschoppen te worden genomen. Deze strafschoppenserie dient volledig te worden afgewerkt.


Het volledige nieuws overzicht

Bekijk de achtergrond afbeelding
Bekijk de website